Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR (Európai Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint

Felelős személy neve és címe

A felelős személy az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényeinek értelmében, valamint egyéb adatvédelmi rendelkezése szerint

 

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin 
E-Mail: [email protected]

Dyrektor Zarządzający: Maximilian von Schorlemer;

Regisztrálva: HRB 186819 B; ÁFA adószám TVA: DE314892085

 

1. Adatfeldolgozásra vonatkozó általános tudnivalók

1.1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Felhasználóink személyes adatait alapvetően csak akkor gyűjtjük be és használjuk fel, ha az egy működőképes weboldal, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre állításához szükséges. Felhasználóink személyes adatainak begyűjtése és felhasználása rendszeresen csak a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az előzetes beleegyezés beszerzése tényszerű okokból nem lehetséges, és az adatok feldolgozása törvényileg megengedett.

A személyes adatok csak akkor kerülnek begyűjtésre, ha azokat Ön a megrendelés keretein belül önkéntesen megadja. Az Ön által közölt adatokat az Ön beleegyezése nélkül kizárólag a megrendelése teljesítésére és lebonyolítására használjuk fel. A szerződés teljes lebonyolítását és a teljes vételi ár kifizetését követően adatait a további felhasználásig zároljuk, és az adózási és kereskedelmi adatmegőrzési határidő leteltéve töröljük, amennyiben Ön nyomatékosan bele nem egyezik adatai további felhasználásába.


1.2. Személyes adatok közzététele


Személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek - a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadottak kivételével és annak mértékében -, kivéve, ha Ön aktívan hozzájárult az adatok nyilvánosságra hozatalához, vagy jogunkban áll, illetve kötelesek vagyunk az adatok közzétételére jogszabályok és/vagy a hatóságok vagy bíróságok rendelete értelmében. Ez különös tekintettel magában foglalhatja büntetőeljárás lefolytatása, veszélyek elhárítása vagy a szellemi tulajdonjogok érvényesítése céljából történő információközlést.

 

1.3. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Amennyiben a személyes adatok feldolgozási folyamatai során az érintett személy beleegyezését kérjük, annak jogalapja az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja. 
Azon személyes adatok feldolgozása során, melyek olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, melynek szerződéses fele az érintett személy, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja képez jogalapot.  Ez vonatkozik azon feldolgozási folyamatokra is, melyek az előszerződéses intézkedések végrehajtásához szükségesek. Azon személyes adatok feldolgozása során, melyek olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, melynek vállalatunk köteles eleget tenni, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének c) pontja képez jogalapot. 
Amennyiben az érintett személy vagy egyéb más természetes személy életfontos érdekei szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének d) pontja képez jogalapot. 
Ha az adatfeldolgozás a cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges, és az érintett személy érdekeit, alapvető jogait és szabadságait nem haladja meg, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja képez jogalapot.

1.4. Adattörlés és adattárolás időtartam

Az érintett személy személyes adatai akkor kerülnek törlésre vagy zárolásra, amikor az adattárolás célja megszűnik. Az adattárolás ezen túlmenően akkor is megtörténhet, ha azt az európai vagy nemzeti jogalkotók uniós szabályozásokban, törvényekben vagy egyéb olyan előírásokban előírják, melyek a adatkezelőre vonatkoznak. Az adatok zárolása vagy törlése akkor is megtörtnik, ha a megnevezett normákban előírt adattárolási határidők egyike lejárt, kivéve, ha az adatok eltárolásának szükségessége továbbra is fennáll a szerződés lezárásához vagy a szerződés teljesítéséhez.

2. Weboldal biztosítása és naplófájlok létrehozása

2.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Weboldalunk minden előhívásakor rendszerünk automatikusan adatokat és információkat nyer ki a weboldalt előhívó számítógép rendszeréből.

Ennek során a következő adatok kerülnek kinyerésre:

1. Böngészőtípusra és annak verziójára vonatkozó információk 
2. Felhasználó operációs rendszere 
3. Felhasználó internetszolgáltatója 
4. Felhasználó IP-címe 
5. Hozzáférés időpontja és dátuma 
6. Weboldalak, melyekről a felhasználó rendszere weboldalunkra jutott 
7. Weboldalak, melyeket a felhasználó rendszere weboldalunkon keresztül előhívott

A naplófájlok IP-címeket vagy egyéb adatokat tartalmaznak, melyek lehetővé teszik egy felhasználóhoz történő hozzárendelésüket. Ennek esete áll fenn akkor, ha a hivatkozás a weboldalra, melyről a felhasználó a saját weboldalunkra kerül, vagy a hivatkozás a weboldalra, melyre a felhasználó átvált, személyes adatokat tartalmaz.

Az adatok szintén eltárolásra kerülnek rendszerünk naplófájljaiban. Ez nem érinti a felhasználó IP-címeit vagy egyéb adatokat, melyek lehetővé teszik az adatok hozzárendelését egy felhasználóhoz. Ezen adatok nem kerülnek együtt eltárolásra a felhasználó egyéb személyes adataival.

2.2. Adatfeldolgozás jogalapja

Az adatok és naplófájlok átmeneti eltárolására az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja képez jogalapot.

2.3. Adatfeldolgozás célja

Az IP-cím rendszer általi ideiglenes eltárolása szükséges ahhoz, hogy a rendszer a weboldalt a felhasználó számítógépére továbbíthassa. Ehhez a felhasználó IP-címét a munkamenet időtartama alatt meg kell őrizni.

A naplófájlok tárolása a weboldal működésének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatok a weboldal optimalizálására és az információtechnológiai rendszerek biztonságának biztosítására szolgálnak. Az adatok marketingcélokra történő kiértékelése ebben az összefüggésben nem történik meg.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó törvényes érdekünk célja ez az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja értelmében.

2.4. Adattárolás időtartama

Az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor begyűjtésük céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A weboldal  rendelkezésre állítása céljából történő adatgyűjtés esetén erre az adott munkamenet befejezésekor kerül sor.

Az adatok naplófájlokba történő eltárolásakor erre legkésőbb a hetedik napon kerül sor. Egy ezen túlmutató adattárolás szintén lehetséges. Ebben az esetben a felhasználó IP-címet törlésre vagy leválasztásra kerül, így további hozzárendelés egy adott felhasználóhoz többé nem lehetséges.

2.5. Fellebbezési és eltávolítási lehetőség

A weboldal rendelkezésre állításához szükséges adatgyűjtés és a naplófájlokban tárolt adatok tárolása alapvető fontosságú a weboldal működtetéséhez. Következésképpen nincs fellebbezési lehetőség a felhasználó részéről.

3. Sütik (cookies) használata

3.1.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme (böngészési magatartás elemzése)

Weboldalunkon sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználók böngészési viselkedésének elemzését. Ezen módon a következő adatok továbbíthatók:

1. Bevitt keresési kifejezések 
2. Oldalelőhívások gyakorisága 
3. Weboldal-funkciók igénybevétele

Az ily módon begyűjtött felhasználói adatokat a rendszer műszaki óvintézkedésekkel álnevesíti. Ezért az adatok hozzárendelése a weboldalt előhívó felhasználóhoz nem lehetséges. Az adatok nem kerülnek a felhasználó más személyes adataival együtt eltárolásra.

3.1.2. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme (árukosár-funkció)

Néhány süti állandóan a számítógépén marad, és lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük a számítógépet a következő látogatás során (állandó sütik). Partnereink nem gyűjthetik, dolgozhatják fel vagy használhatják fel személyes adatait weboldalunkon keresztül sütik segítségével. A legtöbb böngésző alapértelmezetten elfogadja a sütiket. A biztonsági beállításokban egymástól függetlenül engedélyezheti vagy letilthatja az ideiglenes és eltárolt sütiket. Ha deaktiválja a sütiket, előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között weboldalunk egyes funkciói nem állnak rendelkezésre, illetve egyes weboldalak nem kerülnek helyesen megjelenítésre. Árukosarunk használatához engedélyezni kell az ideiglenes sütiket! A sütikben eltárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra saját személyes adataival (név, cím stb.). Az Ön nyomatékos beleegyezése nélkül a sütikben eltárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra saját személyes adataival (név, cím stb.).

3.2. Adatgyűjtés a Google Analytics használatával

Webhelyünk a Google Inc. vállalat Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett "sütiket (cookies)" használ. Ezek a felhasználó számítógépén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Adatokat rögzít például az operációs rendszerről, a böngészőről, az IP-címéről, a korábban előhívott weboldalról (hivatkozási URL) és a weboldalunkon tett látogatás dátumáról és időpontjáról. Az ilyen szövegfájlok által létrehozott, weboldalunk használatával kapcsolatos információkat az Egyesült Államokban található Google-szerverre továbbítjuk és ott tároljuk. A Google ezeket az információkat felhasználja weboldalunk használatának kiértékelésére, a weboldal-aktivitásra vonatkozó jelentés összeállítására a weboldal üzemeltetői számára, valamint a weboldal-használattal és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. Ha ezt törvény előírja, vagy ha harmadik felek ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozzák, a Google ezeket az információkat továbbítja ezeknek a harmadik feleknek is. Ez az adatfelhasználás névtelen módon vagy álnévvel történik. Bővebb információkat közvetlenül Google weboldalán találhat. Kattintson ide.

3.3. Adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok sütik segítségével történő felhasználására az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja képez jogalapot.

3.4. Adatfeldolgozás célja

Az elemzési sütiket weboldalunk minőségének és tartalmának javítása céljából használjuk Az elemzési sütik segítségével megtudjuk, hogyan használják a weboldalunkat, így folyamatosan optimalizálhatjuk azt. 
Ebből az okból kifolyólag törvényes érdekünk van az adatfeldolgozásra az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja értelmében.

3.5. Adattárolás időtartama, fellebbezési és eltávolítási lehetőség

A sütik a felhasználó számítógépen kerülnek eltárolásra, és onnan kerülnek weboldalunkra továbbításra. Ennek során Ön felhasználóként teljes ellenőrzéssel bír a sütik használata felett. Az internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már mentett sütiket bármikor törölheti. Erre automatikusan is sor kerülhet. Ha a sütiket letiltotta weboldalunkon, előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkcióit nem lehet többé használni. 
A Flash sütik továbbítását nem lehet megakadályozni a böngésző beállításain keresztül, azt a Flash Player beállításainak módosításával teheti meg.

4. Hírlevél

4.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Ön feliratkozhat ingyenes hírlevelünkre a honlapunkon. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a beviteli képernyő adatai továbbításra kerülnek számunkra.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról rendszeres időközönként (általában két hetente) tájékoztatjuk Önt hírlevél formájában. A hírlevél általában akkor fogadható, ha (1) érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) feliratkozott a hírlevél kézbesítésére.

Jogi okokból egy megerősítő e-mailt küldünk a hírlevél első kézbesítésére megadott e-mail címre a kettős elfogadás (opt-in) eljárás segítségével. Ez a megerősítő e-mail ellenőrzi, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az érintett személy, engedélyezte-e a hírlevél fogadását.

A hírlevélre való feliratkozás során eltároljuk az IP-címet, melyet az internetszolgáltató rendelt hozzá a feliratkozások használt számítógépes rendszerhez, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját is. Ezeknek az adatoknak az összegyűjtése azért szükséges, hogy később megértsük az e-mail címmel való bármely lehetséges visszaélést. Ezen adat eltárolása kizárólag a biztonságunk érdekében történik.

4.2. Adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok a hírlevélre való feliratkozást követő felhasználására az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja képez jogalapot.

4.3. Adatfeldolgozás célja

A felhasználó e-mail címének begyűjtése a hírlevél kiküldésére szolgál.

A feliratkozási folyamathoz kapcsolódó személyes adatok begyűjtése a szolgáltatások vagy az e-mail cím használatával való visszaélés megakadályozására szolgál.

4.4. Adattárolás időtartama

Az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor begyűjtésük céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A felhasználó e-mail címét ezért addig tároljuk, amíg a hírlevél rendelése aktív.

4.5. Fellebbezési és eltávolítási lehetőség

A hírlevélre rendelését az érintett felhasználó bármikor megszüntetheti. Ebből a célból egy megfelelő gomb található a hírlevél alatti honlapon.

5. Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail cím

5.1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

A honlapunkon megtalálható egy kapcsolatfelvételi űrlap, amelynek segítségével elektronikus úton is elérhet minket. Ha a felhasználó ezt a lehetőséget használja, akkor a beviteli képernyőn bevitt adatok továbbításra kerülnek számunkra és tárolódnak. Ez az adatok az alábbiakat tartalmazzák:

1. Neve

2. E-mail címe

3. Tárgy

4. Opcionális

A következő adatok szintén eltárolásra kerülnek az üzenet elküldésének időpontjában:

1. A felhasználó IP-címe

2. A feliratkozás dátuma és időpontja

Az adatok feldolgozása céljából megszerezzük az Ön beleegyezését, és a feliratkozási folyamat részeként hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra.

Alternatív megoldásként a megadott e-mail címen kapcsolatba léphet velünk. Ebben az esetben a felhasználó az e-mailben továbbított személyes adatai eltárolásra kerülnek.

Ebben az összefüggésben semmilyen adatot nem adunk át harmadik feleknek. Az adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozására használjuk.

Ha Ön bármely vevő vagy egyéni kereskedő képviselője vagy alkalmazottja:

 

  • felkérést kap bizonyos kapcsolattartási adatokat megadására a Vevő nevében, beleértve a nevet, a címet, a telefonszámot, az e-mail címet, a munkaköri címet és az osztályt;

 

  • felkérést kap bizonyos személyazonossági információk megadására, adózási adatok és / egyéb, a vállalkozással kapcsolatos adatok megadására, például cégnév, vállalkozás típusa és iparága, cégjegyzék-adatok és üzleti engedélyével kapcsolatos adatok megadására;

 

  • felkérést kap, hogy részleteket vagy preferenciákat megadjon az Ön által érdekelt árukról és termékekről, valamint a vásárlásaihoz kapcsolódó bármely részletről vagy preferenciáról;

 

  • felkérést kap, hogy bizonyos fizetési információkat adjon meg a tranzakciók, vásárlások és kifizetések megkönnyítésének érdekében. Ez magában foglalhatja a bankszámlaszámokat, a számlázási és szállítási információkat, a hitel- / betéti bankkártyaszámokat, a lejárati dátumokat és a biztonsági kódot, valamint a csekkek vagy pénzutalványok nyomon követési adatait, hogy megkönnyítse a termékek és szolgáltatások eladását és vásárlását, valamint azok vételárának elszámolását;

 

A harmadik felektől kapott információk

 

  • Személyes információkat kaphatunk Önről olyan harmadik felektől, akiket felkértünk arra, hogy támogassanak hitelesítési szolgáltatások nyújtásában és a megfelelő pénzmosás-megelőző és KYC (know-your-customer) ellenőrzések során. Ez magában foglalhatja az Ön nevét, e-mail címét, vállalati adatait és elérhetőségeit.

 

5.2. Adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok felhasználására felhasználói beleegyezés megléte esetén az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja képez jogalapot.

Az e-mail továbbítása esetén történő adatfeldolgozásra az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja képez jogalapot. Amennyiben az e-mailben történő kapcsolatfelvétel egy szerződés megkötéséhez szükséges, kiegészítőleg az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja képez jogalapot.

5.3. Adatfeldolgozás célja  

A személyes adatok feldolgozása az adatbeviteli képernyőből kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozására szolgál. E-mailes kapcsolatfelvétel esetén itt az adatok feldolgozásához szükséges törvényes érdek esete is fennáll. 
Az elküldési folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélést, és biztosítsák informatikai rendszereink biztonságát.

5.4. Adattárolás időtartama

Az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor begyűjtésük céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A kapcsolatfelvételi űrlap adatbeviteli képernyőjén megadott személyes adatok és az e-mailben küldött személyes adatok esetében erre akkor kerül sor, amikor a felhasználóval folytatott beszélgetés befejeződött. A beszélgetés akkor fejeződik be, amikor a körülményből az a következtetést vonható le, hogy az adott tények véglegesen tisztázásra kerültek. 
Az elküldési folyamat során gyűjtött további személyes adatok legfeljebb hét nap elteltével törlésre kerülnek.

5.5. Fellebbezési és eltávolítási lehetőség

A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ha a felhasználó e-mailben kapcsolatba lép velünk, bármikor fellebbezhet személyes adatainak eltárolása ellen. Ilyen esetben a párbeszéd nem kerül folytatásra. 
Visszavonás e-mailben vagy postán:

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail-Adresse: [email protected]

6. Érintett személy jogai

Az alábbi felsorolás tartalmazza az érintett személyek minden jogát a GDPR szerint. Nem szükséges megemlíteni azokat a jogokat, amelyek nem relevánsak a saját weboldal számára. Ebből a szempontból a felsorolás lerövidíthető. 
Ha az Ön személyes adatai kerülnek feldolgozásra, Ön érintett személy a GDPR értelmében, és a következő jogokkal rendelkezik a felelős személlyel szemben:

6.1. Tájékoztatási jog

Felkérheti a felelős személyt annak visszaigazolására, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok általunk feldolgozásra kerülnek-e. 
Amennyiben ilyen feldolgozás adott, a felelős személytől lekérheti a következő információkat:

1. a személyes adatok feldolgozásának céljai;
2. a feldolgozott személyes adatok kategóriái; 
3. az adatátvevők vagy adatátvevők kategóriái, akiknek az Önnel kapcsolatos személyes adatokat közzétették vagy továbbra is közzéteszik;
4. az Önnel kapcsolatos személyes adatok eltárolásának időtartama, vagy amennyiben konkrét adatok ezzel kapcsolatosan nem adhatók meg, a tárolási időtartam meghatározására vonatkozó kritériumok; 
5. az Önnel kapcsolatos személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való joga, az adatkezelő általi feldolgozás korlátozásának joga vagy az ilyen feldolgozásra való fellebbezés joga; 
6. felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga; 
7. az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, ha a személyes adatok nem az érintett személynél kerülnek begyűjtésre; 
8. automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti profilalkotást is, és - legalábbis ezekben az esetekben - az érintett logikai folyamattal kapcsolatos érdemi információk, valamint az ilyen feldolgozásnak az érintettre gyakorolt hatálya és szándékolt hatása.

Önnek jogában áll információkat kérni arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat továbbították-e harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet részére. Ebben az összefüggésben felvilágosítást kérhet a megfelelő garanciákról a GDPR 46. cikkének értelmében az adattovábbítással kapcsolatban.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Önnek joga van a helyesbítéshez és / vagy kiegészítéshez, ha a feldolgozott személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. A felelősnek a helyesbítést azonnal végre kell hajtania.

6.3. Feldolgozás korlátozásához való jog

A személyes adatok feldolgozásának korlátozását a következő feltételek mellett kérheti:

1. ha személyes adatai pontosságát olyan időtartamra vitatja, amely lehetővé teszi a felelős számára, hogy ellenőrizze személyes adatai pontosságát;
2. a feldolgozás jogellenes, és Ön elutasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kéri;
3. az adatkezelő számára többé nem szükséges a személyes adatok megőrzése feldolgozás céljából, Önnek viszont szüksége van azokra, hogy érvényesítse, gyakorolja vagy megvédje a jogigényeit, vagy
4. ha Ön fellebbezést nyújtott be a GDPR 21. cikke (1) bekezdése szerinti feldolgozás ellen, és még nem bizonyosodott be, hogy a felelős jogalapja túlmutat-e az Ön jogalapján.

Amennyiben az Önt érintő személyes adatok feldolgozásában korlátozás lépett fel, az ilyen adatok feldolgozása - kivéve annak tárolását - kizárólag az Ön beleegyezésével vagy a jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, valamint az Unió vagy valamely tagállam jelentős közérdekű oka miatt dolgozható fel. 
Ha a feldolgozás korlátozásai a fent megnevezett feltételek szerint kerülnek korlátozásra, akkor a felelős személy tájékoztatja Önt a korlátozás feloldása előtt.

6.4. Törléshez való jog

6.4.1. Törlési kötelezettség

Az adatkezelőtől követelheti a személyes adatainak haladéktalan törlését, és az adatkezelőnek kötelessége azonnal törölni az adatokat, ha az alábbi okok egyike igaz:

1. Az Ön személyes adatai már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyre azokat begyűjtötték vagy egyéb módon feldolgozták.
2. Ön visszavonja a beleegyezését, melyen a feldolgozás a GDPR 6.  cikke (1) bekezdése vagy 9. cikk (2) bekezdése a) pontja szerint alapszik, és nincs más jogalap a feldolgozáshoz. 
3. A GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban Ön fellebbezést nyújt be a feldolgozás ellen, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsenek előnyt élvező megalapozott indokok, vagy a GDPR 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban fellebbezést nyújt be a feldolgozás ellen. 
4. Személyes adatait jogellenesen dolgozták fel. 
5. Az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlése uniós jog vagy azon tagállam jogszabályai szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik. 
6. Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdése alapján felkínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében gyűjtötték be.

6.4.2. Információk továbbadása harmadik fél számára

Amennyiben a felelős adatkezelő az Önt érintő személyes adatokat nyilvánossá tette, és a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése érdekében azok törlésére köteles, a rendelkezésre álló technológiák és implementálási költségek mérlegelése után megfelelő - akár műszaki jellegű - intézkedéseket kell hoznia, hogy az adatfeldolgozásért felelős személyeket, akik a személyes adatokat feldolgozzák, tájékoztassa arról, hogy Ön,  mint érintett személy tőle az ezekre a személyes adatokra vagy azok másolatára mutató összes hivatkozás törlését követelte.

6.4.3. Kivételek

A törléshez való jog nem áll fenn, ha a feldolgozás szükséges

1. a szólás- és információszabadsághoz való jog gyakorlásához;
2. az Unió vagy a tagállamai jogszabályai által előírt olyan jogi kötelezettséget teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik, vagy olyan közérdekű vagy hatósági feladat ellátásához szükséges, amelyet az adatkezelőre ruháztak át;
3. közérdekű okokból a közegészségügy terén a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének h) pontja, valamint a 9. cikk (3) bekezdése szerint;
4. közérdekű archiválási célokra, tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikke (1) bekezdése szerint, amenniyben az (3) pontban említett jog valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan befolyásolja ezen célok elérését;
5. jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme esetén.

6.5. A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben érvényesítette helyesbítésre, törlésre vagy a feldolgozás korlátozására való jogát az adatkezelővel szemben, az köteles minden olyan címzettnek, aki számára az Ön személyes adatait nyilvánossá tették, a helyesbítést, az adatok törlését vagy a feldolgozás korlátozását közölni, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéssel jár. 
Önnek joga van ahhoz, hogy a felelős személytől tájékoztatást kapjon ezekről a címzettekről.

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Önnek jogában áll strukturált, elterjedt és gépileg olvasható formában megkapni az adatkezelőnek átadott személyes adatokat. Továbbá joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik felelős adatkezelőnek átadja anélkül, hogy ebben az eredeti adatkezelő személy megakadályozza, amennyiben

1. a feldolgozás beleegyezésen alapszik a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdése a) pontja szerint, vagy szerződésen alapszik a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint, és
2. a feldolgozás automatizált eljárással történik.

E jog gyakorlása során Önnek joga van arra is, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsa, amennyiben ez műszakilag megvalósítható. Más személyek szabadsága és joga ezáltal nem sérthető meg.

Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a személyes adatok feldolgozására, amennyiben azok közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlásához szükségesek.

6.7. Fellebbezési jog

Önnek bármikor, az Ön sajátos helyzetéből fakadó okokból bármikor jogában áll a személyes adatai feldolgozásával szemben, mely a GDPR 6. cikke (1) bekezdése e) vagy f) pontja értelmében valósul meg, fellebbezést benyújtani; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. 
A felelős adatkezelő nem dolgozza fel többé az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudja a feldolgozás kényszerítő jogszerűségét, amely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a feldolgozás a jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. 
Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatok direkt-marketing célokra kerülnek feldolgozásra, akkor bármikor jogosult fellebbezést benyújtani a személyes adatok reklámozás céljából történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az direkt-marketinghez kapcsolódik. 
Ha Ön fellebbezést benyújt be a direkt-marketing célú feldolgozás ellen, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem fogják ilyen célokból feldolgozni. 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén lehetősége van fellebbezési jogát automatizált eszközökkel gyakorolni, a 2002/58/EK-irányelvtől függetlenül, melyek esetében műszaki specifikációk kerülnek használatra.

6.8. Az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga

Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adatvédelmi nyilatkozatot. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a beleegyezés alapján végzett, a visszavonásig tartó feldolgozás jogszerűségét.

6.9. Automatizált döntés egyéni esetekben, beleértve a profilalkotást

Önnek joga van arra, hogy ne kerüljön egy olyan kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés hatása alá - beleértve a profilalkotást is -, amely Önnel szemben joghatással járna, vagy Önt hasonló módon jelentősen érinthetné. Ez nem érvényes, ha a döntés

1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
2. az Unió vagy azon tagállam jogszabályai szerint, melyek az adatkezelőre vonatkoznak, az engedélyezett, és ezen jogszabályok  megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogainak és szabadságainak betartásához, valamint jogos érdekeit megvédéséhez, vagy
3. az Ön nyomatékos beleegyezésével történik.

Azonban ezen döntések alapját nem képezheti a személyes adatok konkrét kategóriái a GDPR 9. cikke (1) bekezdése szerint, amennyiben a  GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) vagy g) pontja nincs érvényben, és megfelelő intézkedéseket hoztak a jogok és szabadságok, valamint az Ön jogos érdekeinek védelme érdekében.

Az (1) és (3) bekezdésben említett esetek tekintetében a felelős személynek ésszerű lépéseket kell tennie a jogok és szabadságok, valamint az Ön jogos érdekeinek védelmében, amelyhez legalább a felelős személy által kijelölt személy beavatkozásának joga, saját álláspontjának kifejtése és a döntés vitatása tartozik.

6.10. Felügyeleti hatóságnál benyújtott panaszhoz való jog

Egyéb igazgatásjogi vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Önnek jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a lakóhelye, munkahelye szerinti tagállamban, vagy az állítólagos jogsértés helyén, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t.

A felügyeleti hatóság, melynél a panaszt benyújtotta, tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt a panasz helyzetéről és az eljárás eredményeiről, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét is.

Lépjen kapcsolatba velünk